...........

گفتم غم تو دارم گفتا گمشو کثافت

گفتم که مال من شو گفتا با این قیافت؟

گفتم زمهرورزان رسم وفا بیاموز

گفتا وفا رو ول کن چنده حقوق پایه ت؟!

گفتم که پول ندارم اما پر از شعورم

گفتا شعور نداری بی پول بی نزاکت

گفتم مگر چه کردم گفتا که خواستگاری

گفتم مگر که جرم است گفتا بی مایه اری!

/ 0 نظر / 33 بازدید