دوست دختر آدم مثل آدامسه

  

دوست دختر آدم مثل آدامسه

 

1:داشتن یه بسته آدامس بهتر از یه دونه ادامسه

2:فراموش نکن پایان هر آدامسی سطل زباله است پس برای هیچ آدامسی قیمت زیادی نده

3: آدامسه نیمه خورده کسی رو نخور

4: جویدن طولانی مدت آدامس جز بی مزه شدنش حاصلی نداره

5: حسرت آدامسی که دور انداختی نخور

6: ازدواج مثل قورت دادن آدامس میمونه هیچ آدم عاقلی آدامسشو قورت نمیده

مگه نه؟؟؟؟؟؟
/ 0 نظر / 31 بازدید