دختر


 
ما دخترا آروم و تدریجی دل می بندیم
اما یکباره
تمام و کمال
دل می کنیم
نه اینکه جدایی برایمان درد ندارد
دارد - خیلی هم درد دارد
اما ما از بدو تولد با درد آشناییم
دختر بودن را فقط یک دختر می فهمد !


/ 0 نظر / 23 بازدید