میگن یه دانشجو چرا درس نمیخونه!

یه سال 365روزه

52روزش جمعه است،میمونه 313روز

حداقل 50 روز تعطیلات تابستانی داریم میمونه 263روز

میانگین هر روز 8ساعت میخابیم این میشه 122 روز باقی هم میمونه 141 روز

هرروز یک ساعت واسه خودمون وقت بزاریم میشه 15 روز و باقی مونده 126 روز

روز 2ساعت خورد و خوراک این میشه 30روز و باقیش میمونه 96روز

میانگین روزی 4 ساعت گشت و گذار با دوستان دختر و پسر،ساعت های خالی بین کلاسها و رفت و آمد مسیر دانشگاه و خونه...

این میشه 60 روز و باقی میمونه 36 روز و 31 روز تعطیلات رسمی رو هم بخایم حساب کنیم میمونه 5 روز

خوب عزیزم ماهم ادمیم سالی 4 روزشم مریض میشیم میمونه یه روز.

چه تصادفی اون یه روزم روز تولدمخنثی

امیدوارم همه قانع شده باشن...از خود راضینیشخنددلقکعینک

/ 0 نظر / 115 بازدید