می خواهم برسم

dividers

سالهــــــــــا دویده ام

با قلبـــــــــی معلق و پایـــی در هــــوا

دیگــــر طــاقت رویاهــــایم تمــــــــــام شده است

دلــــــــــم رسیدن می خواهــــــد . . .
 
 
 
 
dividers

/ 0 نظر / 28 بازدید