از کدوم جمله متنفری؟؟؟

از کدوم جمله متنفری :
*
*
***
**
*
1. هر جور راحتی
2. اصن ب من چه
3. من لیاقت تورو ندارم
4. خوش اومدی
5. اونش ب خودم مربوطه
6. باش حق با توعه
7. برام مهم نیست
8. مشکل خودته
9. …(( خودت بگو ))…

/ 0 نظر / 26 بازدید