چشمهایت

شعرهایم را میخوانی و میگویی روان پریش شده ام 

پیچیده است … قبول

اما من فقط چشمهای تو را مینویسم تو ساده تر نگاه کن

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید