دخترا وپسرا....

می دانید اگر پسر ها نبودند چی می شد؟1-دیگه کی بود که دخترها مسخرشون کنند؟


2-دیگه کی بود که با دیدن دخترها دست وپایش شل بشود؟3-دیگه کی بود که دخترها خرش کنند؟4-دیگه کی بود که دخترها سرشون داد بزنند؟5-دیگه کی بود که ساعت 7صبح مثل کشیکی ها دم در خونه دختر ها واسته؟(ونگهبانی بده؟)6-دیگه کی بود که داداش دخترها به باد کتکش بگیره؟7-دیگه کی بود که برای عشق دخترها بخونه؟

......

حالا اگر دختر ها نبودند چی می شد؟

1-دیگه کی بود که به بابا مربا بده ؟2-دیگه کی بود که پسرها را خمار کنه؟3-دیگه کی بود که پسر ها سرکار بذاره؟4-دیگه کی بود که حال پسر ها را بگیره؟


5-دیگه کی بود که عین فرشته مهربون که سر راه پینوکیو سبز شد اونو از دروغ گویی باز داره؟

/ 0 نظر / 27 بازدید