دستها

                                                        

دستهایت را به من بده .گرمایشان را.مهربانیشان
را.تو تنها کسی هستی که بین آدمها می شناسم.
تنها دلخوشی تمام روزهای بی رنگ و
پر وحشت!
من دیگر تاب دیدن روی این دنیا را ندارم،توچشمانم باش.
روشنی قلبت
را به من ببخش تا از این شب سیاه ترسی نداشته باشم.
بگذار تا هستم با تو زنده
باشم.
دستانم را بگیر من جز تو کسی را نمی شناسم عشق من
/ 0 نظر / 25 بازدید