دخترا آی دخترا

شاعر می گه : زن زیبا بود در این زمونه بلا، الهی هیچ خونه ای بی زن نمونه بلا !!

در جای دیگه ANDY میگه: بلا ای بلا ای بلا دختره مردم !

در جای دیگر Sasy Mankan: بلا بلا بلا بلا بلا بلا ، واسه تو می خرم طلا ملا !

نتیجه: اینکه شاعر نداریم که. یه مشت خانوم باز داریم!

/ 0 نظر / 27 بازدید