من نه دافم 
نه شاخم 
نه به چشم تو آسم 
نه با هر حیوونے مے لاسم 
ولے خاصم 
میدونے چرا؟ 
چون نگا هاے هرزه تو وامثال تورو نخواسم:|بامن حرف نزن

/ 1 نظر / 94 بازدید
delaramaram

ادبیاتت تو حلقم از پهناااا :)