چه خوش خیال است!

فاصله را می گویم!

به خیالش تو را از من دور کرده...

نمیداند تو جایت امن است

اینجا....

          در قلبم
                                              ... تا ابـــد دوستت دارم ...  

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید