باران...

 
دمش گرم... 
باران را می گویم
به شانه ام زد و گفت:
خسته شدی امروز را تو استراحت کن...
من به جایت می بارم...

/ 0 نظر / 26 بازدید