آخ اَه آلتم کنده شد (+۱۸)

دیروز داشتم بازی میکردم که...

.

.

.

دیروز داشتم بازی میکردم که یه دفعه دیدم آلتم از جا کنده شد…!

خیلی ترسیده بودم ؛ دست و پام رو گم کرده بودم ؛ واقعا دردناک بود…
آخه بدون آلت چیکار میتونستم بکنم؟؟!
هرکاری از دستم بر میومد انجام دادم که یه طوری بچسبونمش سرجاش؛ ولی نشد!!
گیج شده بودم ؛ همینطور که داشتم بهش ور میرفتم ؛ یهو با دیدن چیزی شگفت زده شدم!
یه آلت دیگه!!
دیدم یه آلت دیگه دارم!!
خیلی خوشحال شدم و خدا رو شکر کردم که معمولا روی کیبورد دوتا آلت نصب میکنن!!

/ 0 نظر / 183 بازدید